Múzeumunk

MAGYAR ORTHODOX EGYHÁZI MÚZEUM
MISKOLC

CÍMÜNK: 3525 MISKOLC, DEÁK TÉR 7.

Telefonszám: +36 46 415 441 vagy +36 30 157 1368

e-mail: ortodoxmuzeum@gmail.com

 

 

A múzeum nyitvatartása:

– Keddtől szombatig 12.00-16.00-ig, ill. előzetes egyeztetés alapján

Hétfőn és vasárnap zárva

A Magyar Orthodox Adminisztratúra és a miskolci Herman Ottó Múzeum összefogásával, közel egy évtizedes előkészítő munka eredményeként 1986 decemberében nyílt meg Miskolcon a Magyar Orthodox Egyházi Múzeum.

Magyarországon jelenleg közel húsz egyházi múzeum, illetve gyűjtemény működik regionális, vagy országos gyűjtőkörrel. Kulturális kormányzatunk felismerve ezen gyűjtemények hatalmas kultúrtörténeti jelentőségét és a magyar művelődéstörténetben elfoglalt kimagasló helyét, mind anyagilag, mind erkölcsileg támogatja a magyarországi egyházak azon törekvését, hogy rejtett kincseiket megmutatva részt vehessenek közgyűjteményeink közművelődési munkájában. A hazai ortodox egyházak közül a szerbek és románok rendelkeznek tudományos és művészeti gyűjteménnyel, amelyek Szentendrén illetve Gyulán találhatók.

A miskolci múzeum a Moszkvai Patriarchátus kötelékébe tartozó – görög alapítású -, magyar egyházközségek liturgikus művészetét és kulturális örökségét hivatott bemutatni. A múzeum az egykori nagyhírű miskolci görög iskola épületében, a Deák tér 7. szám alatt kapott helyet. A mértéktartóan elegáns külsejű, késő barokk épületet Janovics Ferenc, gazdag miskolci kereskedő saját költségén építtette. A kereskedő kompánia és az egyházközség által fenntartott iskola 1805-ben nyitotta meg kapuit. Az 1980-as évek első felében az akkori megyei tanács áldozatkészségének köszönhetően megújultak az épület homlokzatai és hangulatos belső terei.

A kicsiny, de – kiállított tárgyaiban – gazdag múzeum folyosóján kaptak helyet a 17-18. században megtelepedett makedovlachok egyházi- és iskolatörténeti dokumentumai. A kiállított tárgyak – elsősorban könyvek és írásos dokumentumok – megvilágítják azt a folyamatot, melynek eredményeképpen hazai balkáni eredetű népesség megőrizte a Balkánról hozott bizánci hagyományokkal áthatott, ősi műveltségét is. Ezt a sokszínű, különböző kultúrkörökből összeötvözött kultúrát és művészeti örökséget a kiállítás további három terme mutatja be.

Az első terem valójában egy kápolna-rekonstrukció, melynek enteriőrjében a monumentális barokk templomok felépülte előtti istentiszteleti helyek hangulata érezhető. Ugyanitt látható a gyűjtemény grafikai kollekciójának legértékesebb része; azon belül külön figyelemre méltóak a magyarországi görög templomok rézmetszetes felszentelési ikonjai. A hasonló technikával készült vászonra, illetve selyemre nyomtatott antimenzionok az ortodox templomok legfontosabb liturgikus tárgyai.

A középső – s egyben legnagyobb alapterületű – teremben láthatóak a szövött és hímzett liturgikus textíliák, valamint a többnyire ezüstből készült darabokat tartalmazó ötvösmű-gyűjtemény. Az előbbiek közül főleg a konstantinápolyi Zuzana leánynevelő intézetben készült, fémszállal hímzett takaróegyüttes érdemel külön említést.

A bemutatott ötvösmuvek két nagy csoportba oszthatóak: az egyikben balkáni és velencei, a másikban magyarországi ötvösök szebbnél szebb, változatos technikai megoldásokkal készített remekművei kapnakhelyet. A 18. század macedóniai ötvöseit dicséri a miskolci templomból származó, 1721-ben Moszchopoliszban készített, három darabból álló kollekció: kehely, oltárkereszt, püspöki hármas gyertyatartó. A hazaiötvösmuvészetet elsősorban pest-budai mesterek képviselik. Pazar filigrán technikával készült keresztfoglalataik, kelykeik, evangéliumoskönyv-kötéseik a magyar ötvösmuvészet élvonalát reprezentáló darabok.

A kiállítás miniatűr puszpáng keresztjei, athoszi és szentföldi ortodox monostorok faragó szerzeteseinek hallatlan türelméről és mesterségbeli tudásának és alázatának bizonyítékai. Ezek a nagy értékű faragványok zarándok-emlékként kerültek Magyarországra és ezüstbe foglalva kaptak helyet a templomok oltárasztalain.

A harmadik terem vitrinjei még mindig gazdag ötvösművészeti és ónkollekcióval lepik meg a látogatót. A környező falak paravánjain a múzeum gazdag ikongyűjteménye kapott helyet. A magyarországi és levantei görög műhelyekből származó táblák mellett szerb és orosz ikonfestő központok színpompás, változatos ikonográfiai programú műalkotásaival találkozik a vendég. Az utolsó vitrin a 18. század textilművészetének egyik kiemelkedő darabját mutatja be.Ez a miskolci egyházközség – 1760-ban Bécsben hímzett – epitáfiosza (nagypénteki sírleple).

A kiállítás rendezői remélik, hogy a miskolci Magyar Orthodox Egyházi Múzeum látogatói a magyar kultúra egy ez ideig kevéssé ismert és sokszor félreértett rétegének mélyebb ismeretével távoznak az egykori görög iskola falai közül!

Dr. Kárpáti László

*

A Miskolci Orthodox Múzeumért Közhasznú Alapítvány

3525 Miskolc, Deák tér 7. Adószám: 18415320-1-05

Számlaszám: Budapest Bank 10102718-10371815-00000002

Tisztelt Barátaink!

Miskolc belvárosában, Deák tér 7. alatt található Magyar Orthodox Egyházi Múzeum hazánk és Közép-Európa egyik leggazdagabb orthodox egyházi gyűjteményét mutatja be. A Múzeum az egykori görög iskola 1805-ben épített épületében, az Orthodox templom kertjében helyezkedik el. Állandó kiállítása az orthodox egyház és iskola történetét és egyházi művészetét mutatja be: ötvösművészeti tárgyakat, liturgikus textíliákat és ikongyűjteményt. A múzeum mellett a templomban megtekinthető Magyarország talán legszebb ikonosztáza.

A Múzeumot a Miskolci Orthodox Múzeumért Közhasznú Alapítvány működteti.

Az Alapítvány költségvetéséből biztosítjuk a múzeum működtetését: világítását, fűtését, karbantartását, stb. és a két fő múzeumi dolgozó szerény bérét is. A fejlesztéseket is ebből valósítjuk meg. A költségvetésünk főként a Magyar Állam és Miskolc Megyei jogú Város által nyújtott támogatásból tevődik össze, mivel önálló bevételeink szerények. A meglévő állami és városi támogatás mellett a Miskolci Orthodox Egyházi Múzeum barátainak, támogatóinak bármilyen mértékű erkölcsi és anyagi támogatása NÉLKÜLÖZHETETLEN a Múzeum működtetésének biztosításához!

Kérjük, hogy a személyi jövedelemadójának 1%-ával támogassa az Alapítványunkat. Támogatását előre is hálásan köszönjük. A szükséges adatok:

Kedvezményezett: MISKOLCI ORTHODOX MÚZEUMÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

Címe: 3525 Miskolc, Deák tér 7.

Adószáma: 18415320-1-05

Amennyiben lehetősége van nagyobb adománnyal támogatni a Múzeum működtetését, ezt szintén előre is hálásan köszönjük. Az utaláshoz szükséges számlaszám:

Budapest Bank 10102718-10371815-00000002.

A Miskolci Orthodox Múzeumért Közhasznú Alapítvány nevében őszinte köszönettel és tisztelettel:

Dr. Bokányi Ljudmilla, kuratóriumi elnök

*

Közhasznúsági jelentés

kozhasznusagi_jelentes_01_3

*

kozhasznusagi_jelentes_4

*

kozhasznusagi_jelentes_5