Sziluán püspök látogatása

A novemberi hónap megtisztelő és felemelő eseménye volt számunkra, hogy Tyihon püspökünk áldásával Templomunkban fogadhattuk Exelenciás Sziluán Püspököt, a magyarországi román orthodox egyház vezetőjét és kíséretét. Valamint Florin Trandafir VASILONI, Románia Magyarország Főkonzulátusának Gyulai Főkonzulját és a román egyházmegye híveit. Krank József parochus és Tatárka Kirill Püspöki titkár mély tisztelettel és testvéri szeretettel fogadták a…

Részletek

Nagycsütörtök-Nagypéntek

“Ma a kereszten függ Az, aki a földet a vizekre függesztette. Töviskoszorút helyeznek az angyalok Királyára. Hamis bíborba borítják Azt, aki az eget fellegekbe borította. Arculütést fogad el Az, aki a Jordánban Ádámot megszabadította. Szegekkel a keresztre feszítik az Egyháznak Vőlegényét. Lándzsával átszúrják a Szűz Fiát. Hódolunk a Te szenvedéseidnek, Krisztus. Mutasd meg nekünk a…

Részletek

Nagy Hétfő, Nagy Kedd és Nagy szerda

                                                            A hajnali istentiszteleten hangzik el Tropárion (8. hang): „Imhol jő a Vőlegény az éj közepén, s boldog az a szolga, akit virrasztva talál, méltatlan pedig, aki tétlenkedik. Vigyázz hát én lelkem, el ne nyomjon az álom, nehogy elragadjon a halál, és kizárassál az Országból; hanem ébren légy, így kiáltva: Szent, Szent, Szent vagy Isten, irgalmazz…

Részletek