Főpásztorunk Őexcellenciája Antonyij Budapesti és Bécsi püspök, a Magyar Orthodox Egyházmegye kormányzója

(Szevrjuk Anton Jurjevics)

Antonyij püspök életrajza:

Antonyij püspök Tver városában született 1984. október 12-én. Középiskoláját szülővárosában végezte el. Utána a Tveri Általános Képző Líceumban tanult, amelyet 2002-ben fejezett be arany fokozattal.

Tanulmányai alatt sekrestyésként és szubdiakónusként szolgált a tveri székesegyházban.

2002-ben felvételt nyert a Szentpétervári Papi Szemináriumba. Közben a Szentpétervári Teológiai Akadémián honlapot kezelt és angol nyelvet tanított. Számos konferencián és szemináriumon képviselte a szentpétervári teológiai iskolákat.

2004-2007. között, az orosz ifjúsági küldöttség vezetőjeként és tolmácsaként, részt vett a Syndesmos nemzetközi ortodox ifjúsági szervezet tevékenységében, szemináriumi munkájában, ciprusi nyári táborai lebonyolításában.

2006 októberében a Szentpétervári Teológiai Akadémián olvasóvá nyírták.

2007. március-június között a Joensuu-i egyetem ortodox teológiai karán töltött gyakorlóidőt, és közben felügyelői tisztet töltött be a Finn Ortodox Egyház szemináriumában működő Teológus Szent János templomban.

2007 júniusában fejezte be a Szentpétervári Papi Szemináriumot, kitűnő eredménnyel a Nyikogyim (Rotov) metropolita emlékére alapított érdemrenddel. Diplomamunkáját, „Eszkatológia a világvallásokban” címmel, sikeresen megvédte. A tanári kar döntése értelmében felvételi vizsgák nélkül kezdhette meg tanulmányait a Szentpétervári Teológiai Akadémián.

2007 szeptemberétől a Moszkvai Patriarkátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya kommunikációs hivatalának gyakornoka, majd októbertől annak vezetője, Kirill szmolenszki és kalinyingrádi metropolita (jelenleg Kirill pátriárka) referense lett. 2008 szeptemberében oktatónak nevezték ki a Szmolenszki Papi Szemináriumba.

2009 februárjától Kirill pátriárka személyi titkára.

2009. március 5-én a pátriárka nyírta szerzetessé, Antonyij (Antal) névvel, Valaami Antal szerzetesvértanú tiszteletére a Szentháromság-Szergiusz Lavrában.

2009. március 8-án a pátriárka szerzetesdiakónussá szentelte a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban.

2009 áprilisától 2011 áprilisáig Kirill pátriárka személyi titkárságát vezette.

A pátriárka 2010. április 3-án szentelte szerzetespappá, ugyancsak a Megváltó Krisztus székesegyházban.

2010. június 5-én fejezte be a Szentpétervári Teológiai Akadémiát, kitűnő eredménnyel.

2011. március 22-től – a Szent Szinódus határozatával – a római Szent Miklós pátriárkai templom papja lett.

2011. május 30-tól áthelyezték az ugyancsak római Szent Katalin Nagyvértanú pátriárkai templom parochusi tisztségébe.

2011. július 12-től – pátriárkai rendeletre – a Moszkvai Patriarkátus itáliai egyházközségeinek titkára.

2013. július 18-án Kirill pátriárka archimandritai (főapáti) rangra emelte a Szentháromság-Szergiusz Lavrában.

2015. október 7-én, ugyancsak a Lavrában, Kirill pátriárka szerzetesi palástba öltöztette, amelynek során meghagyta az Antonyij (Antal) nevet, de Szentéletű „Római” Antal, novgorodi csodatévő tiszteletére.

A Szent Szinódus 2015. október 22-i határozatával választotta meg bogorodszki püspöknek, Kirill pátriárka vikáriusának, kinevezték a Moszkvai Patriarkátus határon túli Intézményeinek vezetőjévé, azzal, hogy ellátja a Patriarkátus itáliai egyházközségeinek főpásztori gondozását.

2015. október 26-án szentelték püspökké Kirill pátriárka vezetésével a moszkvai Novogyevicsi Monostorban.

2015. október 28-án, Kirill pátriárka rendeletével a moszkvai Keresztelő Szent János Születésének szentelt templom elöljárója lett.

2015. december 24-én, a Szent Szinódus határozatával az Orosz Ortodox Egyház Felső Egyházi Tanácsa tagja lett.

2017. július 29-én a Szent Szinódus felmentette itáliai szolgálatai alól, „Zvenyigorodi” püspöki titulust kapott.

2017 szeptemberétől – decemberéig a Berlini egyházmegye ideiglenes kormányzója lett.

2017. december 28-án kelt határozatával a Szent Szinódus kinevezte a Bécsi-ausztriai és Budapesti-magyar egyházmegye kormányzó főpapjának, „Bécsi és Budapesti” titulussal, továbbra is a Moszkvai Patriarkátus határon túli Intézményeinek vezetője maradt, azzal, hogy ideiglenesen a Moszkvai Patriarkátus itáliai egyházközségeinek a kormányzását is ellátja.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük