“Az emberi testben járó angyal, a próféták talpköve, Krisztus eljövetelének második előhírnöke, a dicsőséges Illés, aki fentről leküldte Elizeusnak a kegyelmet, elűzi a betegségeket, és megtisztítja a bélpoklosokat; ezért az ő tisztelőinek is gyógyulást fakaszt.” (Tropárion, 4. hang)

Szent Illés próféta

“Isten hatalmas dolgainak prófétája és látnoka, nagynevű Szent Illés, ki szavaddal parancsoltál az esőthozó felhőknek, járj közre érettünk, az egyedülvaló Emberszeretőnél.” (Kondákion, 2. hang)

Apostoli prokimen: Pap vagy Te mindörökké Melkhisédek rendje szerint.
Vers: Mondá az Úr az én Uramnak: Ülj az Én jobbom felől, mígnem alávetem ellenségeidet zsámolyul a Te lábaid alá.

Apostol: Jak 5,10-20

Evangélium: Lk 4,22-30

Kinonikon: Örök emlékezetben lesz az igaz. Alliluia.

Advertisements