Az Ahtirkai Szűzanya ünnepén, püspöki szent liturgiával zárult Miskolcon a gyermektábor

Immár második alkalommal került megrendezésre az Ahtirkai Szűzanya oltalma alatt álló gyermektábor Miskolcon, amelyen az idén huszonöt gyermek vett részt június 26. és július 1. között. A gyermekek nagy örömmel érkeztek, hiszen nagy részük már az elmúlt évben is táborlakó volt. A korosztálybeli különbségek, 4-től a 15 évesekig, külön is színesítették a tábori programot, amely mindenki számára kalandos, szórakoztató, de egyben a hitbeli fejlődésben is maradandó élményeket biztosított. 

A tábor első napján, a játékos ismerkedést követően ellátogattunk egy helyi lovardába, ahol azok a gyermekek is kipróbálhatták a lovaglást, akiknek erre eddig nem volt lehetőségük. A tábor az esti vecsernyével kezdődött, majd a vendéglátó parochus ismertette a gyermekekkel, a segítőkkel és a kísérőkkel a templom jellegzetességeit, az ősegyházi hagyomány történetét és szerepét napjainkban. A tábori napokat közös imádsággal kezdtük és zártuk, ami megértette a gyermekekkel az Istennel való rendszeres kapcsolat fontosságát. A második napi kézműves foglalkozáson elkészítettük Tyihon püspök atya ajándékát, és elkezdtünk készülni a gyermekvásárra, amelyet az Ahtirkai Szűzanya ünnepén tartottunk. Délután a helyi strandon pihentünk és szórakoztunk a csúszdákon. A harmadik napon, egy csoportos foglalkozás alkalmával lehetőség nyílt arra, hogy vágyainkról, céljainkról beszélgessünk, megosszuk egymással az élet bármely területével kapcsolatos, bennünk felmerült kérdéseket, és azokra számunkra kielégítő válaszokat is kapjunk. Ebben vendégelőadónk, Nacsa Lőrinc volt segítségünkre, aki közösségfejlesztő játékaival erősítette bennünk a hit egységét és a közösség erejét egy kitűzött cél érdekében. Délután a Bükk hegység lábánál egy parányi faluba, Kisgyőrbe látogattunk, ahol a fafaragó táborhoz csatlakozva különleges munkafolyamatokat láthattunk, és fából készült, egyedi termékeket csodálhattunk meg. A falu jellegzetességéhez tartozik, hogy benne központi szerepet tölt be a fafaragás, így megcsodálhattuk Európa legnagyobb, fából készült Betlehemét. A negyedik napon, Szent Péter és Pál ünnepén szent liturgián vettünk részt, majd Kirill atya részvételével egy kalandparkba látogattunk, ahol nemcsak a gyermekek, de a szervezők és a segítők is páratlan megpróbáltatások során kivételes élményekkel gazdagodva értek a pálya végére. Az önfeledt nevetés, közös szórakozás mindenki számára meghatározó élményt jelentett. Az ötödik napon segítő-, terápiás kutyabemutatót láthattunk a templomkertben, és megtudhattuk, hogy a sérült emberek számára milyen segítséget jelent egy jól képzett, terápiás kutya. Ezután szorgosan készültünk a templomkertben a másnapi Ahtirkai ünnepre, ahol voltak, akik kertészkedtek, virágot ültetettek, voltak, akik a kézműves foglalkozásba kapcsolódtak be, néhányan pedig a templom díszítésében vettek részt, kisebb csoportokban. Délután játékos vetélkedő és sportverseny zárta a napot, illetve a heti hittanórákon elsajátított tudásukról is játékos formában számoltak be a gyermekek, ami a résztvevő papok számára is örömet jelentett.

Július 1-jén, szombat reggel, a Szűzanya ünnepén már szeretettel vártuk főpásztorunkat, Tyihon püspök atyát és az egyházmegye papságát, valamint a szülőket és a hívőket a szent liturgiára, az azt követő gyermekvásárra és egy közös ebédre a templomkertbe. A vásáron a tábor ideje alatt elkészített kézműves termékekből, a kertészeti részen az ültetett növényekből a gyermekek tartottak kiárusítást, és a bevételből 25 700 Ft-os adományt ajánlottak fel a templom számára. Hazatérés előtt még egy kötetlen, közös játékon, éneklésen és arcfestésen vehettek részt.

A szent liturgián Tyihon püspök atya egyházmegyénk papságával szolgált együtt, amelynek során kitüntette prot. Imrényi Tibor szegedi parochust és Tatárka Kirill miskolci papot, egyházmegyei titkárt.

Beszédében kiemelte, hogy a közöttünk lévő békességgel példát és reményt adhatunk a körülöttünk élőknek, gondoljunk imádsággal és mély együttérzéssel a Közel-keleti keresztényekre, akik súlyos üldöztetést szenvednek, és akiknek vére ma patakokban folyik, és imádkozzunk Ukrajnáért, ahol testvér-testvér ellen fordul, sok helyen még szülő és gyermek között sincs egység a családban.

Minden erőnkkel óvnunk kell a keresztény értékrendet, amelyet ma „józan eszüket vesztett elmék vétkes törvényekkel próbálnak tönkre tenni” kontinensünkön és másutt a világban. Megköszönte a parochusnak az igaz hit képviseletét, a családokkal való munkát és a gyermektábor megszervezését, ami igen fontos az igaz keresztény hit megerősödése szempontjából. Ajándékot nyújtott át a vendéglátó parochusnak, aki ugyancsak megajándékozta a püspök atyát, majd a gyermekek nyújtották át a főpásztornak a tábor folyamán számára készített kézműves tárgyaikat.

A parochus ünnepi beszédében az Ahtirkai Szűzanya ikonjára irányította a hívők figyelmét: a Szűzanya a kereszten függő Jézusra tekint, ezzel mutatva példát a keresztény világ számára, hogy mi is imádságos szeretettel közeledjünk Jézushoz. Senki se érezze magát árván ezen a világon, hiszen van égi Édesanyánk, aki szent Fia előtt könyörög érettünk. Az ikon körül lévő függő hálaadományok elénk tárják, hogy a hívők nem hiába esedeztek a Szűzanya kegyképe előtt, imáik meghallgatásra találtak, és azt is megértetik velünk, hogy nemcsak kérni kell Istentől, hanem hálát is adni a kapott adományokért.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a paptársaknak, prot. Tatárka Kirill atyának és Szegedi Szabolcs diakónusnak, a szervezőknek és a segítőknek áldozatos munkájukért, akik példamutatóan kivették részüket a tábor szervezésében és lebonyolításában. Külön köszönet illeti Miskolc város vezetését a támogatásáért, a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium igazgatóját és a Minorita Rendházat jószándéku segítségükért. Bízunk abban, hogy a jövőben is lehetőségünk nyílik az eredményes együttműködésre.

Krank József parochus

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük