Tamás vasárnapja

Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: „Láttuk az Urat.” Ő azonban ezt mondta nekik: „Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem.”…

Részletek

Nagypéntek és Nagyszombat

А nemeslelkű József, levéve а keresztfáról szeplőtelen testedet, tiszta gyolccsal és illatokkal beborítván azt, és eltemetvén új sírba helyezte еl. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Midőn leszállottál а halálba, Halhatatlan Élet, megölted а poklot az Istenség villámával, midőn pedig а halottakat а föld mélyéből feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Élеtetadó Krisztus Istenünk,…

Részletek

Nagycsütörtök-Nagypéntek

“Ma a kereszten függ Az, aki a földet a vizekre függesztette. Töviskoszorút helyeznek az angyalok Királyára. Hamis bíborba borítják Azt, aki az eget fellegekbe borította. Arculütést fogad el Az, aki a Jordánban Ádámot megszabadította. Szegekkel a keresztre feszítik az Egyháznak Vőlegényét. Lándzsával átszúrják a Szűz Fiát. Hódolunk a Te szenvedéseidnek, Krisztus. Mutasd meg nekünk a…

Részletek

Nagy Hétfő, Nagy Kedd és Nagy szerda

                                                            A hajnali istentiszteleten hangzik el Tropárion (8. hang): „Imhol jő a Vőlegény az éj közepén, s boldog az a szolga, akit virrasztva talál, méltatlan pedig, aki tétlenkedik. Vigyázz hát én lelkem, el ne nyomjon az álom, nehogy elragadjon a halál, és kizárassál az Országból; hanem ébren légy, így kiáltva: Szent, Szent, Szent vagy Isten, irgalmazz…

Részletek

Virágvasárnap

Az általános feltámadást szenvedéseid előtt igazolván, a halottakból fölkeltetted Lázárt, Krisztus Isten; ezért mi is mint ama gyermekek, kik a győzelem jelképét hozták Néked, a halál Legyőzőjének, így kiáltunk Hozzád: Oszanna a magasságban! Áldott, aki az Úr nevében jő. (Tropárion, 1. hang)  Aki a mennnyben trónuson, a földön pedig szamár vemhén hordoztatol, Krisztus Isten, elfogadtad…

Részletek

Elhunyt Szegedi Sándor

Nemes türelemmel és töretlen hittel viselt, hosszan tartó betegség után, 68 éves korában, 2017. április 3-án megtért Teremtőjéhez Szegedi Sándor, egyházközségünk diakónusa, Szegedi Szabolcs István atya édesapja. Azok a miskolci, nyíregyházi, tokaji, budapesti hívek, akik rendszeresen részt vettek a tokaji Szent Miklós templom címünnepein, könnyen felidézhetik az istentiszteletekről és a szeretetvendégségekről Sándor testvérünk alakját, aki…

Részletek