Tyihon püspök júliusi ünnepi szolgálatai Miskolcon és Budapesten

Az Ahtirkai Szűzanya csodatévő ikonját őrző miskolci Szentháromság templomban, július 2-án, szombaton, az Istenszülő ünnepének napján főpapi szent liturgia volt, amelyet főpásztorunk, Tyihon püspök atya végzett a teljes egyházmegyei papság és a diakónusok segédletével.

Az ünnepi liturgia egyben a miskolci, Krank József parochus atya által vezetett egyhetes hittantábor befejező istentisztelete is volt. Több mint harminc gyermek imádkozott a templomban a szülőkkel, hozzátartozókkal és miskolci, nyíregyházi, budapesti és más helyekről érkezett hívőkkel együtt. Az ünnepi istentiszteleten a miskolci önkormányzat képviselői is részt vettek. 

A szent liturgia végén Tyihon püspök könyörgő istentisztelet tartott a Szűzanya csodatévő ikonja előtt, majd prédikációval fordult a jelenlévőkhöz. Felidézte a csodatévő ikon megtalálásának történetét, amelyre 1739-ben, az oroszországi Ahtirka városkában, az Istenszülő Oltalmának szentelt templomban szolgálatot teljesítő Vazul (Vaszilij Danyilov) pap talált rá a mezőn, kaszálás közben, az utána több évtizeden át bekövetkezett csodás gyógyulásokat, majd arra buzdította a jelenlévőket, hogy a hívő keresztény elődök példáját követve hittel, buzgón, szívből imádkozzanak a Szűzanyához miskolci csodatévő képmása előtt, és meghallgatásra fognak találni. Ennek bizonyítéka a sok hálaadó ajándék, amely a képmást ma is borítja.

*

A szent liturgia után egyházmegyei pasztorális tanácskozásra került sor a templomban, amelyen minden pap és diakónus részt vett a püspök atya vezetésével. A tanácskozás során a következő referátumok hangzottak el:

  1. „Liturgikus és hitoktatásra szánt könyvek kiadásának kérdései” (prot. Imrényi Tibor;
  2. „A házasság szentsége kiszolgáltatásának aktuális kérdései és problémái” (Tatárka Kirill pap);
  3. „A gyónás szentségével összefüggő kérdések a mai egyházi gyakorlat fényében” (prot. Nyikolaj Kim);
  4. „Az egyházmegye életének aktuális kérdései” (prot. Kádár Iván).

A második referátummal kapcsolatban több észrevétel is elhangzott, különös tekintettel az ún. vegyes házasságokra és a bioetika problematikájára.

A tanácskozás végén egyöntetű volt a vélemény, hogy igen nagy szükség van e papi szemináriumok rendszeressé tételére, a felmerülő pasztorális kérdések megvitatására, a tapasztalatok kicserélésére.

Az ünnep délutánján Tyihon püspök munkamegbeszélést folytatott Tokaj város főépítészével, amelynek során megvitatták a tokaji Szent Miklós ortodox templom restaurálásának és a templom mellett található történelmi temető helyreállításának a tervét.

*

Július 3-án, Pünkösd utáni második vasárnap, ─ amely Minden Szentek vasárnapja után hagyományosan az orosz föld szentjeinek az ünnepe ─ a budapesti Nagyboldogasszony templomban is főpapi szent liturgia volt, Tyihon püspök vezetésével, valamint a templom papjai és diakónusai segédletével. Az istentisztelet megkezdése előtt a püspök atya egy második oltárt szentelt fel a templomban működő Szentháromság, egyházi szláv nyelvű egyházközség részére. Az új oltár a hívők e célra négy hónap alatt összegyűjtött adományai révén készült el a Kijevi Barlangkolostorban őrzött faanyagból. Mivel ortodox hagyomány szerint egy oltárasztalon egy nap leforgása alatt csak egy szent liturgia végezhető el, ezért volt szükség a régebbi helyett egy új második oltárasztalra a vasárnapi korai, egyházi szláv nyelvű liturgia számára. A tíz órakor kezdődött istentisztelet magyar, egyházi szláv és görög nyelven folyt.

A szent liturgia végén Tyihon püspök az orosz föld minden szentjeinek ünnepéről prédikált, akik között magyar származásúak is voltak, mint pl. a három fivér, Szentéletű Magyar Mózes, Efrém és György.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük