Tyihon podolszki püspök, a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzójának húsvéti körlevele

Drága Testvéreim és Nővéreim az Úrban!

Immár több mint kétezer éve ünnepeljük az élet győzelmét a halál felett, az ember szabadulását a bűn és a halál rabságából. Megnyíltak a Mennyek Országának kapui, megjelent az örök üdvösség reményének ajándéka. Krisztus Feltámadása nem az emberiség történelmének egy puszta ténye, hanem lelki valóság, és Üdvözítőnk ebbe a valóságba hív el bennünket. Válaszoljunk az Ő isteni elhívására, ragadjuk meg az Ő üdvösséget hozó, irgalmas kezét, mert mindnyájunk számára ez az üdvösség útja.

Ámde az út tele van szenvedésekkel és kísértésekkel. Az Úr Húsvétjának ünnepére készülődve, a Nagyböjt küzdelmeinek végéhez közeledve, fontos és üdvözítő szavakat hallottunk, tanúi lettünk a keresztény történelem eseményeinek, amelyekre Szent Egyházunk épp ezekben a napokban irányította rá a figyelmünket.

Lélekben együtt voltunk az Úrral virágvasárnapi bevonulásán Jeruzsálembe, a Getszemáné kertben, amikor a kehelyért imádkozott, Júdás árulása idején, elítélésekor, megfeszítése órájában, hallottuk a jobb lator bűnbánatát, tanúi voltunk halálának és feltámadásának. Őrizzük is meg e nagy eseményeket a szívünkben, mert nehéz pillanatainkban ezek fognak bennünket emlékeztetni arra, hogy a Krisztussal együtt való feltámadáshoz vezető út csak a vele együtt való megfeszítésen keresztül vezet. „Ha tehát meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Krisztussal együtt élni is fogunk” – írja Pál  apostol a Rómaiakhoz szóló levelében (Róm 6,8).

Húsvét éjjele lélekben visszavezet minket a régi időkbe, amikor egy hasonló éjjelen a kenetvivő asszonyok Krisztus sírjához közeledtek, hogy legtisztább testét illatokkal kenjék meg, és bánkódtak amiatt, hogy temetésére nem tudtak időben előkészülni. Az apostolok féltek, lelkük fel volt kavarodva, a nép elöljárói és vénjei pedig azt az esztelen parancsot adták az őröknek, hogy terjesszék el mindenütt, a tanítványok lopták el Mesterük testét a sírból.

Ámde Krisztus feltámadt halottaiból, és gyökeresen megváltoztatta az emberiség történelmének útját. Mi pedig tudjuk, hogy az Ő nagy irgalma által az Istennel való közösség örömébe kaptunk meghívást, és nincs többé halál, nincs többé elmúlás! Az Úr megszabadított bennünket a bűn és a halál rabságából, fölemelte az elbukott emberi természetet. Tudjuk azonban, hogy üdvösségünknek drága volt az ára. Soha ne feledkezzünk meg erről, és méltó módon dicsőítsük Krisztust, halottaiból feltámadott Üdvözítőnket.

Ezekben a fényes napokban kívánom Mindnyájatoknak, drága Testvérek és Nővérek, hogy az Úr Húsvétjának az öröme jusson el minden otthonba, minden családba. Krisztus Feltámadásának a fénye világítsa be egész életeteket, és szeretteitek, felebarátaitok életét.

A halottaiból feltámadt Krisztus, a világ Üdvözítője ajándékozzon meg mindnyájunkat „örök vigassággal”, azzal a lelki valósággal, amelybe mindannyian meghívást kaptunk kereszthalála és Feltámadása által.

Krisztus Feltámadt! Valóban Feltámadt!

+ Tyihon püspök

2016 Krisztus Húsvétján

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük